Protivpožarni Sistemi

Protivpožarni senzori neprekidno mere prisustvo dima u vazduhu i nagli skok temperature, a informaciju prosleđuju do vatrodojavne centrale koja proverava verodostojnost signala. U slučaju potvrde kritičnih vrednosti aktivira se alarm. Alarm se može oglasiti pomoću sirene, a na daljinu putem telefonske dojave.