Fizičko Obezbeđenje Lica

Visok stepen obučenosti i odgovornosti su osnovne karakteristike naših službenika obezbeđenja koji su profesionalno obučeni i specijalizovani za vršenje poslova obezbeđenja lica i zaštite VIP lica.

Usluga lica zaštite koju nudimo prvenstveno karakteriše maksimalna efikasnost, precizna i pažljiva priprema i najviši stepen diskrecije.

Da bi se sprečile kritične situacije zaposleni koje smo rasporedili u ovom segmentu dobijaju posebnu obuku, praktičnu i teorijsku, i u skladu sa tim ponašaju se po propisanom kodeksu ponašanja.

U skladu sa vašim potrebama pripadnici naše službe obezbeđenja su adekvatno uniformisani.