Alarmno Obezbeđenje

Alarm monitoring predstavlja daljinski nadzor i praćenje stanja na objektu koji se obezbeđuje. Ugrađeni alarmni sistem na objektu Korisnika povezuje sa Operativnim centrom naše kompanije putem telefonske veze ili GPRS-a, čime se ostvaruje neprestana komunikacija između štićenog objekta i Operativnog centra.