Interfonski i Video Interfonski Sistemi

Sistem video nadzora omogućava funkcije praćenja slike sa kamera u realnom vremenu, snimanje i arhiviranje slika sa kamera i pregled snimljenog i arhiviranog materijala.

Interfoni predstavljaju kvalitetno, jednostavno i ekonomično rešenje za bezbednost poslovnog i stambenog prostora.