Fizičko Obezbeđenje Objekata

ATLAS Security, kao specijalizovana agencija za pružanje usluga fizičko tehničkog obezbeđenja, stoji Vam na raspolaganju 24 časa 7 dana u nedelji i svih 365 dana u godini.

Primarna delatnost naše agencije ATLAS security je pružanje usluge fizičko tehničke zaštite posebno objekata i kompanija.

Zadatak članova našeg tima obezbeđenja je zaštita od provala, upada, požara kao i sprečavanje vršenja krivičnih dela nad objektima pod našom zaštitom.

U skladu sa vašim potrebama i željama za poslove fizičkog obezbeđenja ATLAS security vrši izbor službenika sa akcentom na njihovim kvalitetima, sklonostima, psihofizičkim i stručnim mogućnostima.

Vrste štićenih objekata:

  • hoteli
  • ambasade
  • javna i komunalna preduzeća
  • sportski i rekreativni centri
  • sve vrste kulturnih ustanova
  • trgovine (supermarketi, prodavnice, manje radnje)
  • industrijski objekti (od pojedinačnih pogona do većih industrijskih kompleksa)
  • stambeni objekti